Regulamin

1. Postanowienia początkowe

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu Poliglotek.pl znajdującego się pod adresem https://poliglotek.pl/, zwanego dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Serwisu.
 2. Administratorem Serwisu jest Karolina Sudoł, Bandrów Narodowy 64, 38-700 Ustrzyki Dolne.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca witrynę internetową serwisu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 5. Aktualny regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://poliglotek.pl/regulamin, aktualna polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://poliglotek.pl/polityka-prywatnosci.
 6. Korzystanie z Serwisu jest darmowe.
 7. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.

2. Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z aktualną przeglądarkę internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo wyświetlać treści Serwisu.
 2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie oraz od posiadania konta e-mail.
 3. Serwis może wyświetlać reklamy.

3. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od jakichkolwiek aktywności, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowania serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu Użytkownikom, którzy będą łamali postanowienia Regulaminu.
 5. Rejestracja konta w serwisie przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie użytkownik wybiera login, ustala hasło, podaje ważny adres e-mail oraz akceptuje niniejszy regulamin i politykę prywatności. W drugim etapie Użytkownik potwierdza chęć rejestracji poprzez uruchomienie odnośnika przesłanego w wiadomości e-mail. Dopiero po przejściu drugiego etapu konto użytkownika jest aktywne.
 6. Administrator zastrzega prawo do usunięcia konta Użytkownika, jeśli ten przez tydzień nie aktywował swojego konta lub nie logował się na swoje konto przez ponad rok.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu, jak również zamknięcia Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych Użytkowników, próby przejęcia kont, itp.

5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.